English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 12. ledna 2008

Pozlovský občasník IV/07

Již v r. 1641 jsou v matrice i jména Gergela (rod prý na panství přivedli Serenyiové z Uher, stejně jako cikánské – romské rodiny) a Kocúr (ale to nebyl předek našeho posledního ponocného Stefana Koczura, ten se přistěhoval z Polska nebo Ukrajiny).

V matrikách najdeme již i jména Martinec, Mikulec, Mikulička, Sedlář, Tvarůžek, Zváhala aj., ale i Macháček, Slovák, Poláček aj. Jiná jména byla patrně jen přízvisky Spěvák (předzpěvák v kostele?), Pastyřík (obecní pastýř?), Bača, Bačák (pastýř ovcí?), Kramář Mikuláš, Kramářka Anna, Kuchařka Anna, Žebračka Anna, Rektorka Mandalena, Pocedník/Podsedník Pawel (patrně označení povolání, společenského postavení, velikosti majetku - podsedek).

zdroj: PhDr. Josef Kolařík, CSc., O jménech z nejstarší pozlovské matriky - pokračování, http://www.pozlovice.cz/data/obcastnik/zima_07.pdf