English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

O projektu

Jmenuji se Jan Martinec, narodil jsem se ve Zlíně (tehdy Gottwaldov) v roce 1979. Od roku 1997 bydlím v Brně.


Jak to vše začalo Rozhodnutí pracovat na rodokmenu padlo na jaře 2007. Začal jsem genografickým testem Y-chromozomu. Zjistil jsem, že mám haplotyp I2a a moji předkové po meči pocházeli z oblasti Dalmácie. To, že po meči patřím mezi jižní slovany, byl skvělý začátek po pátrání z druhé strany.

 Dalším krokem bylo získat, co nejvíce informací od žijících členů mojí rodiny. Byl jsem překvapen jak málo jsme dokázali dát dohromady. Vyslal jsem tedy své rodiče na matriku do Luhačovic, a tak jsem dospěl až k Františku Martincovi, narozenému 1840 v Řetechově. Byl malým zemědělcem víry katolické.

O něco později mě díky stránkám kontaktoval jiný Martinec ("Lesník"), který prováděl vlastní průzkum své rodiny. Podařilo se díky jednomu sňatku spojit naše linie a já tak zdarma získal časovou osu až k Janu Martincovi (1764) z Pozlovic.

V roce 2011 jsem se i vydal do Luhačovic po stopách mých předků, abych dostal lepší povědomí a tom, z jaké oblasti pocházeli.
Setkání Martinců na Martincově Mlýně 2010
Setkání Martinců na Martincově mlýně, 2010. (já uprostřed)

Co dál Potřebuji navštívit Moravský zemský archiv v Brně a potvrdit si získané údaje. Mám to sice na protějším kopci, ale ještě jsem si nedokázal najít čas.

Jak mě kontaktovat Pokud se chcete podělit o své zkušenosti a informace ohledně Martinců z Pozlovic a okolí, neváhejte mi napsat na e-mail: segovesus@gmail.com.

Žádné komentáře: