English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

neděle 16. března 2008

Františka Záhorovská (1843-1910)

příspěvek se bude upravovat ...

Podařilo se mi získat pravděpodobné pokračování rodokmenu přes babičku Aloise Martince (1900-1942) Františku Martincovou rozenou Záhorovskou, která se narodila v Řetechově 24.8.1843 a zemřela tamtéž 30.4. 1910.

pravděpodobný bratr: Jan Záhorovský se narodil 14.6.1836 v Řetechově
- manželka: Anna Kaláčová
-- syn: Josef Záhorovský, se narodil 15.8.1866 v Řetechově č.8, chalupník, rolník
--- syn (2. generace): Josef Záhorovský narodil se 23.9.1898 v Luhačovicích č.115, který se potom v polovině 30. let přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako úředník

otec: František Záhorovský narozen 7.1.1803 v Pozlovicích č.27, bydlel pak v Řetechově a byl to čtvrtník a výměnkář, náboženství římskokatolické
matka: Mariana Záhorovská, rozená Bobíková z Podhradí

dědeček: Karel Záhorovský, chalupník
babička: Kateřina Hrabinová, dcera Jana Hrabiny

Za informace děkuji Ondrovi Šípovi z Prahy.

Česká národní genografická databáze

4. března byla spuštěna Česká národní genografická databáze. Provozuje ji Genomac, asi nejmedializovanější laboratoř provádějící testy DNA.

S mým testem je tam společný zatím jeden profil, tedy na 12 markerech je pravděpodobné, že máme společného předka do roku 1500.

pátek 7. března 2008

Starobrněnský opat

Začátkem února mě kontaktovala redaktorka Lenka Brodecká, která pro nakladatelství Vakát, připravuje publikaci k padesátým narozeninám opata starobrněnského kláštera Ing. ThDr. Lukáše Evžena Martince. Bude se jednat životopisný medailon. Příbuznost s otcem opatem není sice vyloučena, jednalo by se však o příbuznost velmi vzdálenou. Jeho osoba je spojena s Pozlovickou farnosti a už se těším na připravovanou publikaci, která může poskytnout zajímavé historické informace.

Nejvýznamnější osobností spojenou s klášterem je jeho opat (od roku 1868) Gregor Johann Mendel. Více na wikipedia.

Citace ze stránek Opatství svatého Tomáše na Starém Brně:

"Novým mezníkem v dějinách kláštera se stal rok 1989 (pád komunistické totality), který přinesl zásadní obrat avizovaný řadou aktivit na půdě augustiniánského kláštera a baziliky na Starém Brně. Jeho opat, v pořadí desátý, Tomáš Josef Martinec byl u zrodu nové obrody řádu. Ta představovala významnou roli při oživení tradice starobrněnských augustiniánů. Mimo jiné došlo v té době k povýšení starobrněského chrámu na BAZILICU MINOR."

"Jeho pokračovatelem se stal současný opat, v pořadí již jedenáctý, Lukáš Evžen Martinec, který obrodu baziliky i starobrněnského kláštera pojal velkolepě, v celé šíři. Jeho neúnavným úsilím, pracovitostí jeho přátel a farníků, díky dobrovolným příspěvkům věřících a některých šlechetných lidí bylo možno realizovat obnovu starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která se tak stala nejkrásnějším chrámem nejen v Brně, ale široko daleko i za hranice této moravské metropole."