English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

úterý 26. srpna 2008

Surname Martinec Meaning and Origin

Surname Martinec:
 1. Czech and Slovak derivative of the personal name Martin
 2. Slovenian and Croatian diminutive or patronymic from the personal name Martin.

Personal name Martin:

Latin Martinus, a derivative of Mars, genitive Martis, the Roman god of fertinity and war, whose name may derive ultimately from a root mar 'gleam'.

Saint Martin of Tours (Latin: Martinus), (316/317, Savaria, PannoniaNovember 8, 397, Candes, Gaul; buried November 11, 397, Candes, Gaul) was a bishop of Tours whose shrine became a famous stopping-point for pilgrims on the road to Santiago de Compostela. Around his name much legendary material accrued and he has become one of the most familiar and recognizable Roman Catholic saints. He is considered a spiritual bridge across Europe between France and Hungary.
Some of the accounts of his travels may have been interpolated into his vita to give credence to early sites of his cult. His life was recorded by a contemporary, the hagiographer Sulpicius Severus. He is a patron saint of France and of soldiers.

Literature:

pátek 15. srpna 2008

The Martinec Name in History

Book - The Martinec Name in History
Tak jsem obdržel očekávanou knihu The Martinec Name in History z amazon.com. Na první pohled je jasné jak byla kniha dělána, stačilo udělat pár stran obecného tlacháni o historii USA a Anglie a doplnit to výsledky hledání na klíčové slovo Martinec v seznamech se kterými pracuje ancestry.com. Každopádně velice chytrý marketingový tah, dokonce i měl dost příznivých hodnocení, ale pravdu musím dát těm negativním.

Tak a teď co vlastně lze z necelých 50 stran získat:
 1. Původ jména Martinec je odvozen z křestního jména Martin, a to v Česku, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.
 2. Ulice Martinec Drive se nachází v Peerlandu - Texas, USA.
 3. Počet imigrantu s příjmením Martinec bylo 42, za jaké je to období není uvedeno, ale jedná se asi o přelom 19. a 20. století, naprostá většina z území Rakouska-Uherska (Rakousko 10, Čechy 8, Maďarsko 6, Morava 5, Československo 1, atd.), záleží na tom, co nahlásili úředníkovy po příjezdu a jak to zapsal.
 4. Nejvíce Martincovi (79 záznamů) odplouvali do USA na lodích z Brém (43) a Hamburgu (10), dále pak z Francie a Nizozemí. Z českých jmen jsou uvedeny děti Marie Martinec (2 roky, narozena 11.4. 1913) a Rudolf Martinec (4 roky, narozen 1.6. 1891). Nic více opět v knize není, jen ještě Bela Martinec (2 roky a 8 měsíců, narozen 21.3. 1908), to bude zřejmě někdo z Maďarska.
 5. Nejvíce Martinců přijelo do USA na lodi Queen Mary, a to 9 z celkem z 45 záznamů.
 6. První imigranti z příjmením Martinec připlouvali do New Yourku, jediné české jméno je Marie Martinec, která přijela 1.6. 1891 z Hamburgu lodí Suevia.
 7. Nejpopulárnější jména dávaná v rodinách Martinec v 80. letech 19. století byla Elisabeth a Joe. Začátkem 20. století pak Mary a Mildred, ve 20. letech William a Evelyn, za války to byl Keneth a James, v 60. letech zas Lea a James.
 8. V roce 1880 byla ve městě Cuyahoga ve státu Ohio jedna domácnost nesoucí příjmení Martinec.
 9. Během první světové války bylo do americké armády povoláno 49 branců s příjmením Martinec. Narození v Čechách nebo na Moravě uvedlo 6, Rakousko pak 3. Nejvíce jich bylo 10 z města Cook ve státě Illinois. Ohaiská Cuyahoga přispěla jedním brancem.
 10. V roce 1920 bylo nejvíce rodin Martinec ve státech Texas (11) a Illinois (9). Celkem 112 se jich hlásilo k bílé rase, 2 byli dokonce bílí Mexičani a 2 Filipínci. 14 jich pak uvedlo místo narození Čechy a byli to jen běloši. 100% Martinců žilo v manželství a rozvodovost byla 0%. 15 rodin vlastnilo dům a 17 rodin platilo nájem.
 11. Během 2. světové války ve 4. vlně (27.4. 1942) bylo registrováno 7 Martinců, kteří se narodili v Československu (5) a Rakousku-Uhersku (2). Průměrný věk byl 54 let (rozptyl 49-60 let, jednalo se o staré muže).
 12. Všichni povolaní Martincové do 2. světové války byli vojíni, většina měla středoškolské vzdělání.
 13. V roce 2000 bylo v USA nejvíce rodin Martinec v: Texas (34), Pensylvania (19), Illinois (13), New York (13), Massachusetts (9). Nejvíce jich bylo v Houston (9 rodin).
 14. Nejčastější příčinou úmrtí bylo u Martinců mezi lety 1850-1880 stáří (9,23 %). V roce 2002 pak převládaly srdeční příhody (28,5 %) a rakovina (22,8).
 15. Nejvíce Martinců padlo ve 2. světové válce (3), v Koreii a Vietnamu pak vždy jen jeden Martinec.
 16. V roce 1851 žili v Anglii 3 Martincové v Middlesexu a 2 v Hertfordshire, z toho 3 řeny a 2 muži. V roce 1901 se v Kentu nacházeli 2 Martincové původem ze Španělska, obě to byly ženy
Tak to je zhruba vše co se dá v této super knize najít, takže tam není nic konkrétního, ale spíše taková analýza telefonního seznamu za 500 Kč.

Zdroj:
ancestry.com, Our Name in Hisotry: The Martinec Name in History, The Generations Network, Inc. 2007, www.ournameinhistory.com.