English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

středa 2. července 2008

Původ příjmení Martinec

Příjmení se začala ustalovat až v 18. století za Marie Terezie v rámci reforem společně s číslem popisným domů. Příjmení Martinec mohlo vzniknout jedním ze dvou způsobů:
  1. jako zdrobnělina křestního jména Martin ... Martinec = postaru Martínek nebo
  2. jako rodové jméno ... Martinec = syn Martina.
Podrobněji v příspěvku:

Formy příjmení a možné zahraniční přepisy:
  • Martinich (Chorvatsko)
  • Martinic (Chorvatsko)
  • Martinetz (Něměcko)
  • Martinez (Španělsko)
  • Martinson (Švédsko)
  • Martins (Anglicky)
  • Martin (Anglicky)
Původ jména Martin [latinsky] - zasvěcený bohu Martovi (římský bůh války).