English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

neděle 14. září 2008

Martinec ve Švejkovi

Příjmení Martinec se objevuje i ve slavné knize Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923):

Poté, co je zjištěno, že Švejk je Čech, je na něj pohlíženo jako na zběha a polní soud ho odsoudí k smrti. Duchovní útěchu před popravou mu má poskytnout polní kurát Martinec, původně skutečně nábožensky založený muž, který stykem s opilými důstojníky postupně mravně upadá, což si nepřestává v skrytu duše neustále vyčítat. Švejk jej však považuje za dalšího vězně a svými proslovy jej tak vyděsí, že Martinec z cely prchne na důstojnický večírek, kde se zpije do bezvědomí „s přesvědčením, že se hraje o jeho duši a on sám že je mučedníkem“.

Nakonec se vše vysvětlí a Švejk se opět ocitne u své marškumpanie.

Zdroj: wikipedia

pátek 12. září 2008

Public Profiler Worldnames and Martinec

I got a tip from my friend with Martinec surname living in Finland. You can search for the surname in public resources.

publicprofiler worldnames is a new service developed out of our previous research which mapped the geographic origin of names in Great Britain (www.nationaltrustnames.org.uk). This academic project was very successful, attracting millions of hits and a huge amount of press interest. This is only the start of what we think provides a unique insight into world migration flows.

The publicprofiler worldnames website utilises a range of new and up to date data sources to examine where in the world people with your surname are found. Additionally, we provide lots of interesting facts and figures about those people sharing your family name.

Statistics for Martinec surname in public sources (top 5):
 1. SLOVENIA 110.2 per million
 2. AUSTRIA 9.92 per million
 3. SWEDEN 3.79 per million
 4. UNITED STATES 1.76 per million
 5. SWITZERLAND 1.28 per million
Data are from 26 countries in Europe, America, Asia and Oceania. All the names and location data are derived from publicly available telephone directories or national electoral registers, sourced for the period 2000-2005.

Link: http://www.publicprofiler.org/worldnames/

Notice: I miss there Czech republic, Slovakia and Croatia. They should be ahead Slovenia.

úterý 26. srpna 2008

Surname Martinec Meaning and Origin

Surname Martinec:
 1. Czech and Slovak derivative of the personal name Martin
 2. Slovenian and Croatian diminutive or patronymic from the personal name Martin.

Personal name Martin:

Latin Martinus, a derivative of Mars, genitive Martis, the Roman god of fertinity and war, whose name may derive ultimately from a root mar 'gleam'.

Saint Martin of Tours (Latin: Martinus), (316/317, Savaria, PannoniaNovember 8, 397, Candes, Gaul; buried November 11, 397, Candes, Gaul) was a bishop of Tours whose shrine became a famous stopping-point for pilgrims on the road to Santiago de Compostela. Around his name much legendary material accrued and he has become one of the most familiar and recognizable Roman Catholic saints. He is considered a spiritual bridge across Europe between France and Hungary.
Some of the accounts of his travels may have been interpolated into his vita to give credence to early sites of his cult. His life was recorded by a contemporary, the hagiographer Sulpicius Severus. He is a patron saint of France and of soldiers.

Literature:

pátek 15. srpna 2008

The Martinec Name in History

Book - The Martinec Name in History
Tak jsem obdržel očekávanou knihu The Martinec Name in History z amazon.com. Na první pohled je jasné jak byla kniha dělána, stačilo udělat pár stran obecného tlacháni o historii USA a Anglie a doplnit to výsledky hledání na klíčové slovo Martinec v seznamech se kterými pracuje ancestry.com. Každopádně velice chytrý marketingový tah, dokonce i měl dost příznivých hodnocení, ale pravdu musím dát těm negativním.

Tak a teď co vlastně lze z necelých 50 stran získat:
 1. Původ jména Martinec je odvozen z křestního jména Martin, a to v Česku, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.
 2. Ulice Martinec Drive se nachází v Peerlandu - Texas, USA.
 3. Počet imigrantu s příjmením Martinec bylo 42, za jaké je to období není uvedeno, ale jedná se asi o přelom 19. a 20. století, naprostá většina z území Rakouska-Uherska (Rakousko 10, Čechy 8, Maďarsko 6, Morava 5, Československo 1, atd.), záleží na tom, co nahlásili úředníkovy po příjezdu a jak to zapsal.
 4. Nejvíce Martincovi (79 záznamů) odplouvali do USA na lodích z Brém (43) a Hamburgu (10), dále pak z Francie a Nizozemí. Z českých jmen jsou uvedeny děti Marie Martinec (2 roky, narozena 11.4. 1913) a Rudolf Martinec (4 roky, narozen 1.6. 1891). Nic více opět v knize není, jen ještě Bela Martinec (2 roky a 8 měsíců, narozen 21.3. 1908), to bude zřejmě někdo z Maďarska.
 5. Nejvíce Martinců přijelo do USA na lodi Queen Mary, a to 9 z celkem z 45 záznamů.
 6. První imigranti z příjmením Martinec připlouvali do New Yourku, jediné české jméno je Marie Martinec, která přijela 1.6. 1891 z Hamburgu lodí Suevia.
 7. Nejpopulárnější jména dávaná v rodinách Martinec v 80. letech 19. století byla Elisabeth a Joe. Začátkem 20. století pak Mary a Mildred, ve 20. letech William a Evelyn, za války to byl Keneth a James, v 60. letech zas Lea a James.
 8. V roce 1880 byla ve městě Cuyahoga ve státu Ohio jedna domácnost nesoucí příjmení Martinec.
 9. Během první světové války bylo do americké armády povoláno 49 branců s příjmením Martinec. Narození v Čechách nebo na Moravě uvedlo 6, Rakousko pak 3. Nejvíce jich bylo 10 z města Cook ve státě Illinois. Ohaiská Cuyahoga přispěla jedním brancem.
 10. V roce 1920 bylo nejvíce rodin Martinec ve státech Texas (11) a Illinois (9). Celkem 112 se jich hlásilo k bílé rase, 2 byli dokonce bílí Mexičani a 2 Filipínci. 14 jich pak uvedlo místo narození Čechy a byli to jen běloši. 100% Martinců žilo v manželství a rozvodovost byla 0%. 15 rodin vlastnilo dům a 17 rodin platilo nájem.
 11. Během 2. světové války ve 4. vlně (27.4. 1942) bylo registrováno 7 Martinců, kteří se narodili v Československu (5) a Rakousku-Uhersku (2). Průměrný věk byl 54 let (rozptyl 49-60 let, jednalo se o staré muže).
 12. Všichni povolaní Martincové do 2. světové války byli vojíni, většina měla středoškolské vzdělání.
 13. V roce 2000 bylo v USA nejvíce rodin Martinec v: Texas (34), Pensylvania (19), Illinois (13), New York (13), Massachusetts (9). Nejvíce jich bylo v Houston (9 rodin).
 14. Nejčastější příčinou úmrtí bylo u Martinců mezi lety 1850-1880 stáří (9,23 %). V roce 2002 pak převládaly srdeční příhody (28,5 %) a rakovina (22,8).
 15. Nejvíce Martinců padlo ve 2. světové válce (3), v Koreii a Vietnamu pak vždy jen jeden Martinec.
 16. V roce 1851 žili v Anglii 3 Martincové v Middlesexu a 2 v Hertfordshire, z toho 3 řeny a 2 muži. V roce 1901 se v Kentu nacházeli 2 Martincové původem ze Španělska, obě to byly ženy
Tak to je zhruba vše co se dá v této super knize najít, takže tam není nic konkrétního, ale spíše taková analýza telefonního seznamu za 500 Kč.

Zdroj:
ancestry.com, Our Name in Hisotry: The Martinec Name in History, The Generations Network, Inc. 2007, www.ournameinhistory.com.

středa 2. července 2008

Původ příjmení Martinec

Příjmení se začala ustalovat až v 18. století za Marie Terezie v rámci reforem společně s číslem popisným domů. Příjmení Martinec mohlo vzniknout jedním ze dvou způsobů:
 1. jako zdrobnělina křestního jména Martin ... Martinec = postaru Martínek nebo
 2. jako rodové jméno ... Martinec = syn Martina.
Podrobněji v příspěvku:

Formy příjmení a možné zahraniční přepisy:
 • Martinich (Chorvatsko)
 • Martinic (Chorvatsko)
 • Martinetz (Něměcko)
 • Martinez (Španělsko)
 • Martinson (Švédsko)
 • Martins (Anglicky)
 • Martin (Anglicky)
Původ jména Martin [latinsky] - zasvěcený bohu Martovi (římský bůh války).

středa 18. června 2008

Kniha o příjmení Martinec

Book - The Martinec Name in History
Asi největší genealogický server na internetu Ancestry.com připravil zajímavou knížku, kterou jsem si hned objednal přes Amazon.com. V rámci projektu mapování historie příjmení připravili publikace ke 300tis. různých příjmení. Jsem hodně zvědavý jak bude kniha The Martinec Name in History vypadat, četl jsem dvě recenze ke jménu Martin, a ty vyzněly velice dobře.

pondělí 16. června 2008

Narodila se Nikol Martincová

Dne 16.6. 2008 v 9:38 se ve Zlíně narodila Nikol Martincová.
Otec: Petr Martinec (1981)
Matka: Martina Martincová (1983, Nováková)

Fotografie a více informaci na: http://nikol.martincova.cz

úterý 10. června 2008

Klan Jasmína (Mt-GenoGraf)

Jelikož jsem byl zvědavý mimo svůj paternitní původ i na mateřskou větev svého rodokmenu, nechal jsem si udělat Mt-GenoGraf. Výsledkem testu bylo zařazení do klanu Jasmína.

Oxfordský genetik Bryan Sykes objevil na přelomu tisíciletí, jak z lidské DNA vyčíst nepřerušené genetické spojení každého člověka s jeho pradávnými předky. Sykes zjistil, že 95 procent obyvatel Evropy nese znaky společné sedmi ženám, o nichž logicky usoudil, že musí být „pramatkami“. Zavedl pro ně vtipné označení „sedm dcer Eviných“. A protože uměl psát o vědeckých objevech populárně, z původního jednopísmenného vědeckého označení klanů odvodil křestní jména. Tak vstoupily do populární vědy Uršula, Xenie, Helena, Velda, Tara, Kateřina a Jasmína. Staly se z nich živé bytosti, přestože stáří jednotlivých klanů se pohybuje od 10 do 65 tisíc let. Výzkum postupně přidal několik dalších, méně zastoupených pramatek - těm zůstaly jenom jednopísmenné názvy W, N, C a D - ale základní představy o původních maternálních klanech to nezměnilo.

Jasmína je pramatkou přibližně u deseti procent populace a je tak po Heleně (42%), Uršule (18%) a Taře (13%), čtvrtým nejčetnějším klanem v Česku. Pochází z Blízkého východu a v počátcích to měla o něco jednodušší než ostatní pramatky. Dnes je klan Jasmína rozprostřen všude podél cest, kterými dorazili první zemědělci do Evropy, tedy v Bulharsku, Rusku, Turecku, Rakousku, Německu i Británii. Jasmíny mají sklony k dlouhověkosti a je u nich výrazně nižší pravděpodobnost, že budou postiženy Parkinsonovou chorobou.

Mt-Genograf Jasmina

zdroj:
Eviny dcery v Česku, MF Dnes, [cit. 14.5.2008, online]

neděle 16. března 2008

Františka Záhorovská (1843-1910)

příspěvek se bude upravovat ...

Podařilo se mi získat pravděpodobné pokračování rodokmenu přes babičku Aloise Martince (1900-1942) Františku Martincovou rozenou Záhorovskou, která se narodila v Řetechově 24.8.1843 a zemřela tamtéž 30.4. 1910.

pravděpodobný bratr: Jan Záhorovský se narodil 14.6.1836 v Řetechově
- manželka: Anna Kaláčová
-- syn: Josef Záhorovský, se narodil 15.8.1866 v Řetechově č.8, chalupník, rolník
--- syn (2. generace): Josef Záhorovský narodil se 23.9.1898 v Luhačovicích č.115, který se potom v polovině 30. let přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako úředník

otec: František Záhorovský narozen 7.1.1803 v Pozlovicích č.27, bydlel pak v Řetechově a byl to čtvrtník a výměnkář, náboženství římskokatolické
matka: Mariana Záhorovská, rozená Bobíková z Podhradí

dědeček: Karel Záhorovský, chalupník
babička: Kateřina Hrabinová, dcera Jana Hrabiny

Za informace děkuji Ondrovi Šípovi z Prahy.

Česká národní genografická databáze

4. března byla spuštěna Česká národní genografická databáze. Provozuje ji Genomac, asi nejmedializovanější laboratoř provádějící testy DNA.

S mým testem je tam společný zatím jeden profil, tedy na 12 markerech je pravděpodobné, že máme společného předka do roku 1500.

pátek 7. března 2008

Starobrněnský opat

Začátkem února mě kontaktovala redaktorka Lenka Brodecká, která pro nakladatelství Vakát, připravuje publikaci k padesátým narozeninám opata starobrněnského kláštera Ing. ThDr. Lukáše Evžena Martince. Bude se jednat životopisný medailon. Příbuznost s otcem opatem není sice vyloučena, jednalo by se však o příbuznost velmi vzdálenou. Jeho osoba je spojena s Pozlovickou farnosti a už se těším na připravovanou publikaci, která může poskytnout zajímavé historické informace.

Nejvýznamnější osobností spojenou s klášterem je jeho opat (od roku 1868) Gregor Johann Mendel. Více na wikipedia.

Citace ze stránek Opatství svatého Tomáše na Starém Brně:

"Novým mezníkem v dějinách kláštera se stal rok 1989 (pád komunistické totality), který přinesl zásadní obrat avizovaný řadou aktivit na půdě augustiniánského kláštera a baziliky na Starém Brně. Jeho opat, v pořadí desátý, Tomáš Josef Martinec byl u zrodu nové obrody řádu. Ta představovala významnou roli při oživení tradice starobrněnských augustiniánů. Mimo jiné došlo v té době k povýšení starobrněského chrámu na BAZILICU MINOR."

"Jeho pokračovatelem se stal současný opat, v pořadí již jedenáctý, Lukáš Evžen Martinec, který obrodu baziliky i starobrněnského kláštera pojal velkolepě, v celé šíři. Jeho neúnavným úsilím, pracovitostí jeho přátel a farníků, díky dobrovolným příspěvkům věřících a některých šlechetných lidí bylo možno realizovat obnovu starobrněnské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která se tak stala nejkrásnějším chrámem nejen v Brně, ale široko daleko i za hranice této moravské metropole."

sobota 12. ledna 2008

Pozlovský občasník IV/07

Již v r. 1641 jsou v matrice i jména Gergela (rod prý na panství přivedli Serenyiové z Uher, stejně jako cikánské – romské rodiny) a Kocúr (ale to nebyl předek našeho posledního ponocného Stefana Koczura, ten se přistěhoval z Polska nebo Ukrajiny).

V matrikách najdeme již i jména Martinec, Mikulec, Mikulička, Sedlář, Tvarůžek, Zváhala aj., ale i Macháček, Slovák, Poláček aj. Jiná jména byla patrně jen přízvisky Spěvák (předzpěvák v kostele?), Pastyřík (obecní pastýř?), Bača, Bačák (pastýř ovcí?), Kramář Mikuláš, Kramářka Anna, Kuchařka Anna, Žebračka Anna, Rektorka Mandalena, Pocedník/Podsedník Pawel (patrně označení povolání, společenského postavení, velikosti majetku - podsedek).

zdroj: PhDr. Josef Kolařík, CSc., O jménech z nejstarší pozlovské matriky - pokračování, http://www.pozlovice.cz/data/obcastnik/zima_07.pdf