English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

úterý 29. května 2012

Jan Martinec (1764 - ?)

Jan Martinec se narodil 1. července 1764 za vlády Marie Terezie. Otec se jmenoval Jan Martinec a matka Kateřina (rodné příjmení musím zjistit). Za kmotra mu byli mlynář Jan Kopečný se ženou Marií z Pozlovic.

MZA - Pozlovice 1762 - 1800 narození - Jan Martinec1.7.1764 Joannes; rodiče: Joannes Martinec, Catharina Pozlowicio; kmotři: Jan Kopečný, Marianna uxor ejus Molitor Pozlowicy (original v archivu)

S přečtením musím poděkovat "Jan" a "ozana" na Genealogickém fóru.

pondělí 28. května 2012

Srovnávací tabulka školní předlohy

Pokud potřebujete v matrikách rozluštit zápisy, které jsou často psané latinsky nebo německy, hodí se srovnávací tabulka psacího písma. Proto jsem si nascanoval z knihy Cesta k rodinným kořenům podobu písem, jak byly učeny v letech 1775 - 1905.

Velká písmena

Malá písmena

zdroj: Peterka, J. Cesta k rodinným kořenům aneb Prakticá příručka občanské genealogie. Libri, s.r.o., Praha: 2006. ISBN 80-7277-307-0.