English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

pátek 15. srpna 2008

The Martinec Name in History

Book - The Martinec Name in History
Tak jsem obdržel očekávanou knihu The Martinec Name in History z amazon.com. Na první pohled je jasné jak byla kniha dělána, stačilo udělat pár stran obecného tlacháni o historii USA a Anglie a doplnit to výsledky hledání na klíčové slovo Martinec v seznamech se kterými pracuje ancestry.com. Každopádně velice chytrý marketingový tah, dokonce i měl dost příznivých hodnocení, ale pravdu musím dát těm negativním.

Tak a teď co vlastně lze z necelých 50 stran získat:
 1. Původ jména Martinec je odvozen z křestního jména Martin, a to v Česku, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.
 2. Ulice Martinec Drive se nachází v Peerlandu - Texas, USA.
 3. Počet imigrantu s příjmením Martinec bylo 42, za jaké je to období není uvedeno, ale jedná se asi o přelom 19. a 20. století, naprostá většina z území Rakouska-Uherska (Rakousko 10, Čechy 8, Maďarsko 6, Morava 5, Československo 1, atd.), záleží na tom, co nahlásili úředníkovy po příjezdu a jak to zapsal.
 4. Nejvíce Martincovi (79 záznamů) odplouvali do USA na lodích z Brém (43) a Hamburgu (10), dále pak z Francie a Nizozemí. Z českých jmen jsou uvedeny děti Marie Martinec (2 roky, narozena 11.4. 1913) a Rudolf Martinec (4 roky, narozen 1.6. 1891). Nic více opět v knize není, jen ještě Bela Martinec (2 roky a 8 měsíců, narozen 21.3. 1908), to bude zřejmě někdo z Maďarska.
 5. Nejvíce Martinců přijelo do USA na lodi Queen Mary, a to 9 z celkem z 45 záznamů.
 6. První imigranti z příjmením Martinec připlouvali do New Yourku, jediné české jméno je Marie Martinec, která přijela 1.6. 1891 z Hamburgu lodí Suevia.
 7. Nejpopulárnější jména dávaná v rodinách Martinec v 80. letech 19. století byla Elisabeth a Joe. Začátkem 20. století pak Mary a Mildred, ve 20. letech William a Evelyn, za války to byl Keneth a James, v 60. letech zas Lea a James.
 8. V roce 1880 byla ve městě Cuyahoga ve státu Ohio jedna domácnost nesoucí příjmení Martinec.
 9. Během první světové války bylo do americké armády povoláno 49 branců s příjmením Martinec. Narození v Čechách nebo na Moravě uvedlo 6, Rakousko pak 3. Nejvíce jich bylo 10 z města Cook ve státě Illinois. Ohaiská Cuyahoga přispěla jedním brancem.
 10. V roce 1920 bylo nejvíce rodin Martinec ve státech Texas (11) a Illinois (9). Celkem 112 se jich hlásilo k bílé rase, 2 byli dokonce bílí Mexičani a 2 Filipínci. 14 jich pak uvedlo místo narození Čechy a byli to jen běloši. 100% Martinců žilo v manželství a rozvodovost byla 0%. 15 rodin vlastnilo dům a 17 rodin platilo nájem.
 11. Během 2. světové války ve 4. vlně (27.4. 1942) bylo registrováno 7 Martinců, kteří se narodili v Československu (5) a Rakousku-Uhersku (2). Průměrný věk byl 54 let (rozptyl 49-60 let, jednalo se o staré muže).
 12. Všichni povolaní Martincové do 2. světové války byli vojíni, většina měla středoškolské vzdělání.
 13. V roce 2000 bylo v USA nejvíce rodin Martinec v: Texas (34), Pensylvania (19), Illinois (13), New York (13), Massachusetts (9). Nejvíce jich bylo v Houston (9 rodin).
 14. Nejčastější příčinou úmrtí bylo u Martinců mezi lety 1850-1880 stáří (9,23 %). V roce 2002 pak převládaly srdeční příhody (28,5 %) a rakovina (22,8).
 15. Nejvíce Martinců padlo ve 2. světové válce (3), v Koreii a Vietnamu pak vždy jen jeden Martinec.
 16. V roce 1851 žili v Anglii 3 Martincové v Middlesexu a 2 v Hertfordshire, z toho 3 řeny a 2 muži. V roce 1901 se v Kentu nacházeli 2 Martincové původem ze Španělska, obě to byly ženy
Tak to je zhruba vše co se dá v této super knize najít, takže tam není nic konkrétního, ale spíše taková analýza telefonního seznamu za 500 Kč.

Zdroj:
ancestry.com, Our Name in Hisotry: The Martinec Name in History, The Generations Network, Inc. 2007, www.ournameinhistory.com.

Žádné komentáře: