English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

pondělí 26. listopadu 2007

Alois Martinec (1900-1942)

Alois Martinec se narodil 3.5. 1900 v Řetechově č.p. 23, pravděpodobně Římský katolík a zemřel 18.6. 1942 ve Zlíně při havarii kotle v elektrárně Baťových závodů.

Pracoval jako cvičitel kočárových koní na zámku v Pohořelicích. Zámek v Pohořelicích byl od roku 1930 obýván rodinou Štenberků. Ve službě na zámku poznal prababičku Boženu Poláškovou (12.8. 1905 - 5.3. 1967), která tam pracovala jako služebná. Měli spolu dvě děti. Mého dědu Rostislava Martince (1.12. 1926 - 11.5. 1993) narozeného v Chrášťanech u Hulína a potom Vojtu Martincovou (17.9. 1941) narozenou již v Malenovicích.

Otec Aloise - Josef Martinec se narodil 27.7. 1862 v Řetechově a byl čtvtrník (zemědělec),
Matka Aloise - Karolina Martincová za svobodna Valášková se narodila 14.5. 1864 v Pozlovicích,
Svatba se konala 3.8. 1886 (nevíme kde) - oddací list bude ve SOA v Brně.

Sourozenci, které jsme našli v matrice v Luhačovicích:
1.Jan Martinec (* 17.8. 1887 – † 15.12. 1889) ... 2 roky
2.Františka Martincová (* 23.12. 1893 – † 11.8. 1953) ... 59 let
3.Josef Martinec (* 7.12. 1891)
4.František Martinec (* 23.12. 1893 – † 28.4. 1912) ... 18 let
5.Anežka Martincová (* 12.11. 1896)
6.Marie Martincová (* 11.3. 1898)
7.Jan Martinec (* 2.7. 1902 – † 5.4. 1923) ... 20 let
8.Anastázie Martincová (* 19.12. 1904)
9.Anděla Martincová (* 26.10. 1909 – † 13.10. 1913) ... 3 roky

Z 9 sourozenců, 2 zemřeli v dětském věku a 2 pravděpodobně neměli ještě své rodiny než zemřeli. Zůstává tak 5 sourozenců, pravděpodobným dědicem byl Josef Martinec, který převzal dům a pole po otci. Zbývající dcery Anežka, Marie, Anastázie se mohli provdat mimo Řetechov.

Hledání ztěžuje neuvádění místa narození rodičů v rodném listu. Bude další návštěva matriky, tentokráte po důkladné přípravě, pokusím se nalézt oddací listy sourozenců.

Žádné komentáře: