English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 3. listopadu 2007

Y-DNA genograf

V březnu 2007 jsem si nechal u společnosti Genomac zpracovat genograf s následujícím nálezem.

Váš genetický profil v otcovské linii (Y-haplotyp - I1b1) je v evropské i světové části populace zahrnuté v databázi genetických profilu málo častý. V celé databázi byli nalezeni nositelé shodných profilu pouze na území dnešní České republiky a Ruska. V rámci profilu byla dále nalezena referenční kombinace znaku (jedná se o charakteristickou kombinaci pro populace určitého typu), která je typická pro západoevropské obyvatelstvo germánského resp. skandinávského původu.

Původní skupina nositelů tohoto typu profilu se objevila na Středním východě přibližně před 20 - 25 tisíci let (patří sem i lid tzv. Gravetianské kultury). Z této skupiny se oddělila přibližně před 8 tis. lety skupina nositelů vaší referenční kombinace znaku a osídlila převážně oblasti Balkánského poloostrova, odkud byla rozšířena zejména po jihovýchodní a východní Evropě. Uvedený profil je často nalézán mezi populacemi „jihoslovanských“ státu, a také v populacích jejichž předkové byli např. Dákové nebo germánští Gótové a některé další kultury obývající v minulosti Balkánský poloostrov a jihovýchodní Evropu (sem se řadí část dnešní rumunské či turecké populace ).

Vzhledem k celkovému nálezu lze říci, že váš původ v otcovské linii je nejspíše jihoslovanský v demografickém smyslu, tzn. že jeho počátky leží mezi populacemi, které obývají jihovýchodní Evropu, které dnes náleží k slovanské jazykové skupině. Geografické centrum původu bychom lokalizovali do oblasti severního pobřeží Jaderského more. S ohledem na převažující nález nositelů shodných profilu na území dnešní České republiky a nízkému počtu nálezu jinde v Evropě, je velmi pravděpodobné, že nositelů vašeho genetického profilu nebylo mnoho, a že se vyskytovali či vyskytují zejména v severní části střední Evropy. Původem jsou však tyto linie rovněž v oblasti Jaderského more.


Number
in Map
Population
with Matches
Matches
/
Population size
1Belgorod, Russia1 / 35
2Central Bohemia, Czechia1 / 252


Další odkazy k problematice testování DNA:

Žádné komentáře: