English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 3. listopadu 2007

Pozlovský občasník I/06

Jména prvních Pozlovjanů [strana 11]

Na venkově se rodová příjmení začala ustalovat v 17. stol. V matrice rodné a křestní farnosti Pozlovice z r. 1641, kterou založil P. Maxmilián Orpherius, nacházíme 149 příjmení (rodičů, kmotrů, porodních babiček). Novorozenci byli zapsáni jen jménem rodným - křestním; nejobvyklejší byla Martin, Matúš, Mikuláš, Jan, Jiřík, Pavel, Tomáš, Václav, Apolena, Kateřina, Marianna, Anna, Magdalena, Zuzana). Mezi příjmeními jsou jména Martinec - Martinců, Boraň – Boraňů, Sedlář – Sedlářů, Žmola – Žmolů. Bartoš a Bartonec (i pozdější Bartončík) vznikla ze jména Bartoloměj. Ostatní příjmení jsou tvořena ze jmen Jakub, Jan, Jiří – Jura aj. (Jan) Blahů je potomek Blahy - Blahoslava (i pozdější Blahoš), (Jura) Fabišů byl synem Fabiána, Machanců, Matulů byli pojmenováni podle světců Matěje nebo Matouše, Martinec podle sv. Martina. Miklas, Miklů mají jména podle biskupa Mikuláše, Ondřík, Pavlů, Palík, Palů, Václavík nebo Vavruša jsou jména po otcích s rodnými jmény Ondřej, Pavel, Václav, Vavřinec.

zdroj: PhDr. Josef Kolařík, CSc., http://www.pozlovice.cz/data/obcastnik/jaro_06.pdf

Žádné komentáře: