English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 3. listopadu 2007

Úmrtí, výročí, narození

Úmrtí
Zdenek Martinec, Řetechov 56, 49 let, zdroj: Luhačovické noviny, r. 2004
Jiřina Martincová, Kladná-Žilín 84, 80 let, zdroj: Luhačovické noviny, 02/2006
Božena Martincová, Kladná Žilín 112, 94 let, zdroj: Luhačovické noviny 02/2004

Výročí

Anežka Martincová, Řetechov 23, 80 let, zdroj: Luhačovické noviny, r. 2004
Anna Martincová, Podhradská 34 - Pozlovice, 70 let, zdroj: Pozlovský občasník II/06, r. 2006
Jiří Martinec, Nivy 224 - Pozlovice, 70 let, zdroj: Pozlovský občasník II/07, r. 2007
Marie Martincová, Luhačovice 914, 85 let, zdroj: Luhačovické noviny 11/2007
Jiřina Martincová, Kladná-Žilín 84, 80 let, zdroj: Luhačovické noviny, 03/2007

Narození
Kateřina Martincová, Na Příkopě 331 - Pozlovice, zdroj: Pozlovský občasník IV/06, r. 2006
Zuzana Martincová, Řetechov 33, zdroj: Luhačovické noviny, 02/2007
Tomáš Martinec, Luhačovice 302, zdroj:Luhačovické noviny, 02/2003
Kryštof Martinec, Luhačovice 603, zdroj:Luhačovické noviny, 11/2002

Žádné komentáře: