English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 3. listopadu 2007

Návštěva arcibiskupa v Pozlovicích

V Pozlovicích si v říjnu připomínali významnou událost z historie farnosti i obce - 80. výročí posvěcení kostela. Kostel sv. Martina byl po mnohých úpravách nově posvěcen 15. 10. 1922 arcibiskupem A. C. Stojanem. Tuto událost si připomněli věřící 20. října při slavnostní bohoslužbě, při které udílel svátost biřmování 41 biřmovancům arcibiskup Jan Graubner.

Z pozlovické farnosti vyšlo během 20. století šest kněží. Je pozoruhodné, že z Pozlovic pocházel bývalý opat starobrněnského augustiniánského kláštera P. Tomáš de Villanova Josef Martinec i opat nynější, P. Lukáš Evžen Martinec.

Jiří Šůstek, Luhačovice

zdroj: Měsíčník OLDIN - číslo 12 / 2002

Žádné komentáře: