English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

čtvrtek 22. listopadu 2007

Rozrod od František Martinec

Díky matrice v Luhačovicích a mému otci, který se tam vydal, jsem schopen doplnit sourozence Aloise Martince (1900-1942) a jeho prarodiče.

Žádné komentáře: