English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

čtvrtek 22. listopadu 2007

Čtvrtník z Řetěchov

Jak z dalších výzkumů vyplynulo Josef Martinec (1862-1927) a jeho otec František Martinec, byli čtvrtníky v Řetechově.

čtvrtník (čtvrtláník) byl majitel pozemku o výměře čtvrtiny lánu

1 lán zemský je 18,1335 ha, čtvrtník tedy vlastnil 4,533375 ha ~ 45.335 m2
Pokud bychom to chtěli k něčemu přirovnat tak to odpovídá ploše 213x213m (7 fotbalových hřišť).

Poznámka: Význam usuzuji z dostupných pramenů, skutečnost mohla být jiná.

Žádné komentáře: