English language records / anglicky psane zaznamy

Czech language records / cesky psane zaznamy
"První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem."
Winston Churchill

sobota 3. listopadu 2007

Pozlovský občasník II/06

O jménech našich předků na pokračování [strana 7]

Podle patrona kostela sv. Martina dávali rodiče jméno mnoha pozlovským chlapcům. Jedné rodině se jméno stalo přízviskem a v 17. století příjmením. Z něho se patrně rozvětvily ostatní rodiny Martinců. Martinec znamenalo „malý Martin“ nebo „Martinův potomek“. Není důvodu odvozovat je od španělské podoby Martinéz. Martincovi mlynáři na Zvarovském mlýně byli v majetkových registrech a matrice zaznamenáni mnohem dřív, než se v obci mohli objevit nějací španělští žoldnéři, kteří by po sobě zanechali potomka. A neexistuje ani zápis o tom, že by majitel panství někdy ve 12.– 14. stol. věnoval majetek veteránovi jménem Martinéz.

zdroj: PhDr. Josef Kolařík, CSc., http://www.pozlovice.cz/data/obcastnik/leto_06.pdf

Žádné komentáře: